Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marek Král, IČO: 44234571 se sídlem Kréta 342, 411 55 Terezín (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou: Marek Král, adresa: Kréta 342, 411 55 Terezín, e-mail: kralova@sport-centr.cz, telefon: +420 603 571 386.

 

Marek Král neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Marku Královi tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy si osoba dobrovolně pošle poptávku za účelem využívání služeb Marek Král. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

 

Marek Král si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy – vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

 

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

 

Na žádost uživatele podnikne Marek Král veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

 

Platné od 9.11.2019